Login

Register

Login

Register

אזל מהמלאי
הלכות והליכות

הלכות והליכות א' במעגל השנה

זמינות: המלאי אזל
לקט הלכות הנצרכות לתלמידים מתוך קיצור שולחן ערוך בתוספת ביאורי מילים, הליכות ומנהגים ומושגי יסוד בהלכה. מעובד לתלמידים חלק א' - במעגל השנה והלכות תפילה + אינדקס מושגים. דוגמית:: הלכות והליכות חלק א - דוגמית.pdf עקרונות התוכנית: התוכן: הספר מתבסס על קיצור שולחן ערוך של הרב גאנצפריד. פסקי אדמור הזקן, ומנהגי הספרדים הליכות ומנהגי חב"ד. [...]

58.80

המלאי אזל

תיאור המוצר

לקט הלכות הנצרכות לתלמידים מתוך קיצור שולחן ערוך בתוספת ביאורי מילים, הליכות ומנהגים ומושגי יסוד בהלכה. מעובד לתלמידים חלק א' – במעגל השנה והלכות תפילה + אינדקס מושגים. דוגמית:: הלכות והליכות חלק א – דוגמית.pdf עקרונות התוכנית: התוכן: הספר מתבסס על קיצור שולחן ערוך של הרב גאנצפריד. פסקי אדמור הזקן, ומנהגי הספרדים הליכות ומנהגי חב"ד. […]

מידע נוסף

לכיתה

, , , ,