Login

Register

Login

Register

אזל מהמלאי

הלכות והליכות א' במעגל השנה

זמינות: המלאי אזל

58.80

המלאי אזל

תיאור המוצר

לקט הלכות הנצרכות לתלמידים מתוך קיצור שולחן ערוך בתוספת ביאורי מילים, הליכות ומנהגים ומושגי יסוד בהלכה. מעובד לתלמידים

חלק א' – במעגל השנה והלכות תפילה
+ אינדקס מושגים.

עקרונות התוכנית:

התוכן:

הספר מתבסס על קיצור שולחן ערוך של הרב גאנצפריד.

פסקי אדמור הזקן, ומנהגי הספרדים

הליכות ומנהגי חב"ד.

המבנה:

מטרת הספר היא לשמש הכנה בסיסית לקראת לימוד מתוך קצוש"ע בכיתות ז ומעלה.

לשם הנגשת התכנים ללמידה עצמית הובאו בספר האמצעים הבאים:

  •  בניית ההלכות בתתי נושאים, וחלוקה לכותרות משנה.
  • ביאורי מילים לא מוכרות לתלמידים בגוף ההלכה.
  • לימוד והטמעת מושגים באמצעות חשיפה ויזואלית. המושגים נצבעו בשני צבעים: מושגים/כללים בסיסיים שקשורים לכל הנושאים בהלכה ומושגים הקשורים לתוכן מסוים.
  • אינדקס מושגים לפי סדר הא-ב לשם לימוד המושגים
מספר עמודים:
כ200 עמ'

מידע נוסף

לכיתה

, , , ,