Login

Register

Login

Register

הלכות והליכות ב

הלכות והליכות ב' – חיים יהודיים

זמינות: במלאי
לקט הלכות הנצרכות לתלמידים מתוך קיצור שולחן ערוך בתוספת ביאורי מילים, הליכות ומנהגים ומושגי יסוד בהלכה. מעובד לתלמידים חלק ב'- בין אדם לחבירו, בין אדם למקום. אינדקס מושגים. דוגמית:: הלכות והליכות חלק ב - דוגמית.pdf עקרונות התוכנית: התוכן: הספר מתבסס על קיצור שולחן ערוך של הרב גאנצפריד. פסקי אדמור הזקן, ומנהגי הספרדים הליכות ומנהגי חב"ד. [...]

58.80

במלאי

כמות:

תיאור המוצר

לקט הלכות הנצרכות לתלמידים מתוך קיצור שולחן ערוך בתוספת ביאורי מילים, הליכות ומנהגים ומושגי יסוד בהלכה. מעובד לתלמידים חלק ב'- בין אדם לחבירו, בין אדם למקום. אינדקס מושגים. דוגמית:: הלכות והליכות חלק ב – דוגמית.pdf עקרונות התוכנית: התוכן: הספר מתבסס על קיצור שולחן ערוך של הרב גאנצפריד. פסקי אדמור הזקן, ומנהגי הספרדים הליכות ומנהגי חב"ד. […]

מידע נוסף

לכיתה

, , , ,