Login

Register

Login

Register

המושגים החסידיים שלי

המושגים החסידים שלי

זמינות:
ספר לימוד אלבומי יחודי לתלמיד + ערכת מדבקות, ללימוד מושגי יסוד חסידות חב"ד באלבום יוצרים התלמידים בצורה משותפת ויצירתית כעשרים מושגי יסוד בחסידות ובחסידות חב"ד בפרט. דוגמית:: מושגים חסידיים.pdf עזרים להעברת החומר: האלבום מלווה בערכת מדבקות למורה ולתלמיד ומלווה במדריך למורה מובנה ומפורט. ישנו שימוש לא מחייב במצגות מלוות הוראה. עקרונות התוכנית: בכיתה ד' הלימוד [...]

34.00

כמות:

תיאור המוצר

ספר לימוד אלבומי יחודי לתלמיד + ערכת מדבקות, ללימוד מושגי יסוד חסידות חב"ד באלבום יוצרים התלמידים בצורה משותפת ויצירתית כעשרים מושגי יסוד בחסידות ובחסידות חב"ד בפרט. דוגמית:: מושגים חסידיים.pdf עזרים להעברת החומר: האלבום מלווה בערכת מדבקות למורה ולתלמיד ומלווה במדריך למורה מובנה ומפורט. ישנו שימוש לא מחייב במצגות מלוות הוראה. עקרונות התוכנית: בכיתה ד' הלימוד […]

מידע נוסף

לכיתה