Login

Register

Login

Register

אזל מהמלאי
יומן הרשת1

יומן אישי לתלמיד

זמינות: המלאי אזל מק"ט 603
יומן שבועי מאוייר המשלב בתוכו פינות העשרה בגישת 'נרות להאיר', פרשת השבוע והקהל מעבר לשימוש הפשוט של היומן ככלי תזכורות לשיעורי בית, ביומן קיימות תזכורות לגבי תאריכים מיוחדים, הוספות ושינויים בתפילה. כמו כן היומן מהווה כמין מדריך אישי המלווה את הילד בתהליך התקדמותו החסידית ב'נרות להאיר'. ביומן פינה שבועית למילוי אישי של התלמיד אודות מבצע [...]

18.00

המלאי אזל

תיאור המוצר

יומן שבועי מאוייר המשלב בתוכו פינות העשרה בגישת ‘נרות להאיר’, פרשת השבוע והקהל מעבר לשימוש הפשוט של היומן ככלי תזכורות לשיעורי בית, ביומן קיימות תזכורות לגבי תאריכים מיוחדים, הוספות ושינויים בתפילה. כמו כן היומן מהווה כמין מדריך אישי המלווה את הילד בתהליך התקדמותו החסידית ב’נרות להאיר’. ביומן פינה שבועית למילוי אישי של התלמיד אודות מבצע […]

מידע נוסף

לכיתה

,