Login

Register

Login

Register

מארז אותיות מאירות

זמינות:

140.00

כמות:

תיאור המוצר

חוברות לימוד להקניית הקריאה, על פי השיטה הרוחנית שיסודתה בהררי קודש, שיטת "החיידר".

חוברת א'- הקניית האותיות א-ת כסדרן עם התנועות קמץ פתח,
חוברת ב- התנועות ציירה סגול, שווא
חוברות ג- התנועות חולם וחיריק
חוברות ד- התנועות שורוק וקובץ
חוברת כתיבה
בהמשך מתוכננת חוברת חמישית: במעגל השנה היהודי – חסידי.
עזרים להעברת החומר: מדריך למורה הכולל בתוכו את סיפור האותיות, כרטיסי הברקה למילים החדשות.
עקרונות התוכנית:
"מאות לאות" מהדורה זו יוצאת לאור ובה שילוב המהדורה הראשונה (משנת תשל"ה) שהרבי העיר
ונתן את ברכתו. לצד החומרים הישנים, חומרים חדשים ומשודרגים על פי ההשגים הנדרשים במשרד החינוך . המהדורה משלבת יצירות ספרותיות ומדרשי חז"ל.
רכישת הקריאה בשיטת "מאות לאות" נעשית באופן יסודי ומובנה:
אות, תנועה, עיצור, הברה, מילה, משפט קטעים קצרים וארוכים.

דוגמית::
מספר עמודים:
4 חוברות, כ-600 עמודים סה"כ

מידע נוסף

לכיתה