Login

Register

Login

Register

מארז אותיות מאירות

מארז אותיות מאירות

זמינות:
חוברות לימוד להקניית הקריאה, על פי השיטה הרוחנית שיסודתה בהררי קודש, שיטת "החיידר". חוברת א'- הקניית האותיות א-ת כסדרן עם התנועות קמץ פתח, חוברת ב- התנועות ציירה סגול, שווא חוברות ג- התנועות חולם וחיריק חוברות ד- התנועות שורוק וקובץ חוברת כתיבה בהמשך מתוכננת חוברת חמישית: במעגל השנה היהודי - חסידי. עזרים להעברת החומר: מדריך למורה [...]

140.00

כמות:

תיאור המוצר

חוברות לימוד להקניית הקריאה, על פי השיטה הרוחנית שיסודתה בהררי קודש, שיטת "החיידר". חוברת א'- הקניית האותיות א-ת כסדרן עם התנועות קמץ פתח, חוברת ב- התנועות ציירה סגול, שווא חוברות ג- התנועות חולם וחיריק חוברות ד- התנועות שורוק וקובץ חוברת כתיבה בהמשך מתוכננת חוברת חמישית: במעגל השנה היהודי – חסידי. עזרים להעברת החומר: מדריך למורה […]

מידע נוסף

לכיתה