Login

Register

Login

Register

מדריך חסידות

מדריך למורה – חסידות

זמינות:
מדריך למורה ובו מערכי השיעור המהווים בסיס לעבודה באלבום הלימודי. המדריך למורה הכרחי להעברת התכנית דוגמית:: מדריך מושגים חסידיים.pdf עזרים להעברת החומר: מקבץ הדרכות למורה המסכמות כל יחידת לימוד

68.00

כמות:

תיאור המוצר

מדריך למורה ובו מערכי השיעור המהווים בסיס לעבודה באלבום הלימודי. המדריך למורה הכרחי להעברת התכנית דוגמית:: מדריך מושגים חסידיים.pdf עזרים להעברת החומר: מקבץ הדרכות למורה המסכמות כל יחידת לימוד