Login

Register

Login

Register

משפחה כהלכה

זמינות: מק"ט -

8.00108.00

נקה
כמות:

תיאור המוצר

ערכת ספרונים יחודיים ללימוד ההלכה,באופן שיביא לידי מעשה בפועל.

התוכנית כוללת 8 ספרונים. כל ספרון מוקדש לנושא אחר בהלכה . בכל ספרון מוצגים חייה של משפחה כהלכה, מקבץ הלכות ומשימות המשלבות ידע, הבנה ,מיומנויות ומשימות הפנמה בהתאם להישגים הנדרשים בהלכה.

דוגמית::

דוגמית משפחה כהלכה – 1.pdf

עזרים להעברת החומר:

דיסק מצגות, אתר מלווה ומדריכים למורים

עקרונות התוכנית:

התכנים:

  • תכני הספרונים מקבילים לידע הלכתי בסיסי הנדרש בתכנית הלימודים תוך התייחסות לפן הערכי חסידי.
  • שיטת הלימוד מדורגת ומתייחסת לשישה הישגים המרכיבים את הוראת ההלכה: יסודות תושב"ע, מושגים, לשון חכמים, מבנה, הבנה ויישום, ערכים.

דרך לימוד זו תורמת ללמידה משמעותית המחברת את התלמיד עם יישום ההלכה מתוך הבנה , התבוננות והפנמה.

  • לומד אוטונומי

התכנית נותנת לתלמיד כלים ומיומנויות ללמידה עצמית של הלכה.

הפלטפורמה והאמצעים

–  כל ספרון מספר את סיפורה של משפחה המתחבטת בשאלות הלכתיות וערכיות  בחייהם. באמצעות זאת יוצר התלמיד תחושת הזדהות עם הדמויות ורצון לדמות להן ולנהוג כהלכה. מעבר לכך, התלמיד יטעם אווירה של משפחה חסידית אוטנטית המנסה לנהוג בהידור ולפנים משורת הדין תוך אזכור של סיפורי חסידים והשראה מדמויות חסידיות.

– לספרונים תתלווינה מצגות מפעילות שתבאנה הרחבה והעשרה בעיקר רעיונית ערכית.

מידע נוסף

לכיתה