Login

Register

Login

Register

הלכה

ברירת מחדל

  סגנון תצוגה: Grid רשימה

  • מבט מהיר
   אלפון מושגי הלכה שונים המסייע לתלמיד ברכישת השפה ההלכתית והכרת מושגי הבסיס בהלכה בבואנו להעמיק בהלכה, עלינו להכיר משגים וכללים שונים שעליהם היא מבוססת. מטרת האלפון שלפניכם היא לסייע לתלמידים לסגל לעצמם את השפה ההלכתית ולרכוש מיומנות בסיסית לניתוח מקרים ולנסוח שאלה מושכלת לרב. כדי להתמצא בהלכה, חשוב שהתלמיד ילמד לנסח נתונים בצורה מדויקת, תוך [...]
   15.00
   הוסף לסל
  • אזל מהמלאי
   מבט מהיר
   לקט הלכות הנצרכות לתלמידים מתוך קיצור שולחן ערוך בתוספת ביאורי מילים, הליכות ומנהגים ומושגי יסוד בהלכה. מעובד לתלמידים חלק א' - במעגל השנה והלכות תפילה + אינדקס מושגים. דוגמית:: הלכות והליכות חלק א - דוגמית.pdf עקרונות התוכנית: התוכן: הספר מתבסס על קיצור שולחן ערוך של הרב גאנצפריד. פסקי אדמור הזקן, ומנהגי הספרדים הליכות ומנהגי חב"ד. [...]
   58.80
   קרא עוד
  • מבט מהיר
   לקט הלכות הנצרכות לתלמידים מתוך קיצור שולחן ערוך בתוספת ביאורי מילים, הליכות ומנהגים ומושגי יסוד בהלכה. מעובד לתלמידים חלק ב'- בין אדם לחבירו, בין אדם למקום. אינדקס מושגים. דוגמית:: הלכות והליכות חלק ב - דוגמית.pdf עקרונות התוכנית: התוכן: הספר מתבסס על קיצור שולחן ערוך של הרב גאנצפריד. פסקי אדמור הזקן, ומנהגי הספרדים הליכות ומנהגי חב"ד. [...]
   58.80
   הוסף לסל
  • מבט מהיר
   ערכת ספרונים יחודיים ללימוד ההלכה,באופן שיביא לידי מעשה בפועל. התוכנית כוללת 8 ספרונים. כל ספרון מוקדש לנושא אחר בהלכה . בכל ספרון מוצגים חייה של משפחה כהלכה, מקבץ הלכות ומשימות המשלבות ידע, הבנה ,מיומנויות ומשימות הפנמה בהתאם להישגים הנדרשים בהלכה. דוגמית:: דוגמית משפחה כהלכה - 1.pdf עזרים להעברת החומר: דיסק מצגות, אתר מלווה ומדריכים למורים [...]
   8.00108.00
   בחר אפשרויות
  • מבט מהיר
   ערכה מלווה לספרי הלכות והליכות. מארז של שתי מחברות מכוונות וסרגל שבלונות מיוחד. דוגמית:: בשבילי המועדים בהלכה-להדפסה (1).pdf
   15.50
   הוסף לסל
  • מבט מהיר
   מארז 7 פלקטים - תוכנית הלימודים בהלכה לפי חודשים - לתליה בחדר מורים.
   30.00
   הוסף לסל
  • מבט מהיר
   ספר הלכה לכיתה א
   40.00
   הוסף לסל