Login

Register

Login

Register

מדרש תמונה

ברירת מחדל

  סגנון תצוגה: Grid רשימה

  • מבט מהיר

   פירוט התמונות וכמות דפים בכל נושא:

   1. איורים התנהגות ילדים 7
   2. תמונת סליחות 1
   3. תמונת מלך בשדה 1
   4. תמונת מלך בארמון 1
   5. מנהגי חודש אלול 6
   6. רצף תמונות התוועדות 4
   7. מנהגי והלכות יום הכיפורים 12
   8. נטילת לולב 1
   9. כיבוד הורים 5
   10. איש מתפלל ביום כיפור 1
   11. שמחת תורה 1

   42.00
   הוסף לסל
  • מבט מהיר

   פירוט התמונות וכמות דפים בכל נושא

   1. אישה סוחבת סלים 1
   2. ילד ליד ברז 1
   3. חקלאי מחכה לגשם 1
   4.דיני חנוכה 3
   5. תמונות למדרש תמונה 3

   10.00
   הוסף לסל
  • מבט מהיר

   1. משואה ע״ג הר 1
   2. בית כנסת 2
   3. חפצי בית כנסת 7
   4. הנחת תפילין 1
   5. סת״ם 3
   6. ילדים מתפללים במקומות שונים 4
   7. ילד פרוע 1
   8. איורים השכמת הבוקר והנהגת הערב 10
   9. מה אומר לי הבגד 5

   35.00
   הוסף לסל